Board of Foundation

Pendiri Yayasan

Robert Ainslie

Dewan Pembina

Parulian Simanjuntak (Ketua)

Hari Fitri Wahyuni (Wakil Ketua)

Dra. Kasmiyati Yudhi, M.Sc. (Anggota)

Dewan Pengawas

Eugenita Garot, S.E., M.Hum (Ketua)

Dr. Rachmi Untoro, MPH (Anggota)

Dewan Pengurus

DR. D Sugiri Syarief, MPA (Ketua)

Dr. Cut Idawani, M.MSc. (Wakil Ketua)

Drs. Manahan Siregar (Bendahara)

M. Masri Muadz, M.Sc (Sekretaris)

Dr. Izhar M. Fihir, MPH (Anggota)

Organizational Structure